DEKANIMIZIN MESAJI

 
Sevgili gençler, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Mimarlık Fakültesi nitelikli ve deneyimli kadrosuyla, sizleri geleceğin mimar ya da şehir plancıları olarak çağın şartlarına uygun bir donanımda topluma kazandırma misyonu çerçevesinde tüm olanaklarını seferber etmektedir. Fakültemiz bünyesindeki lisans programları, yapılı çevrenin üretilmesi sürecinin her aşamasına ilişkin bilgi birikimi sağlamakta ve bununla birlikte bu birikimin uygulanmasına ilişkin birer laboratuvar özelliği taşıyan stüdyo ve atölyelerde deneyim kazanmanıza da olanak vermektedir.

Bu kapsamda, Mimarlık Fakültesi, bünyesinde barındırdığı uygulamalı bilimlerle; mekânı anlama, planlama ve tasarım süreçleri konusunda sizlere hem meslek yaşamınızda hem de bilimsel yaşamınızda ihtiyaç duyduğunuz temel birikiminizi oluşturmanızda en yüksek desteği sağlayacaktır. Üniversitemizin size sunduğu olanaklar sadece deneyimli ve nitelikli öğretim elemanı kadrosuyla ve sahip olduğu fiziki-teknik donatıyla sınırlı değildir. Üniversitemiz, içinde bulunduğu coğrafyanın barındırdığı özgün tarihsel, kültürel ve sosyal birikimiyle, mimarlık ve planlama disiplinlerine sağladığı gözlem imkânı ile de ön plana çıkmaktadır.

Öğrencilik yaşamınız boyunca bu birikim sizler için bir laboratuvar işlevi görecek, bir yandan bir mimar ya da şehir plancısı adayı olarak seçtiğiniz bölümün bilimsel kaidelerine hâkim olurken, diğer yandan bu kaidelerin gerçekleşme süreçlerinin tarihsel ve kültürel bir çerçevede nasıl inkişaf ettiğine ve biricikleştiğine şahitlik edeceksiniz. Bu süreç boyunca da Fakültemiz bünyesindeki bölümlerin aslında birer disiplin olarak bir meslek ve bilim alanı olmanın ötesinde sizlere bir yaşam biçimi sunduğunu da keşfedeceksiniz. Bu keşif sürecinde sizlere bilgi birikimimiz ve deneyimimizle yol göstermek ve eşlik etmek, daha önceden aynı süreçleri yaşamış olsak bile sizlerle beraber yeniden ve yenilenerek keşfetmek, bizler için bir görev olmaktan ziyade birikerek yenilenen kendi keşif süreçlerimizin ve yaşamlarımızın ayrılmaz bir parçasıdır.

Sizleri bizlerle birlikte bu keşif süreçlerinin birer parçası olmaya davet ediyoruz …
 
Prof.Dr. Burak BEYHAN
Dekan
-->