Misyon

Mimarlık Fakültemizin misyonu,

  • Doğaya, çevreye, kültüre saygılı, nitelikli, toplum yararını mesleğinde ön planda tutacak meslek adamları yetiştirmek,
  • Çağın gereklerine uygun, yenilikçi ve evrensel nitelikte eğitim vermek. Her türlü çevre-insan ilişkisi bağlamında, bilimsel bilgiye dayalı mekanın tasarım ve planlama süreçlerinin yerel ve evrensel olanla ilişkisini kurmak,
  • Bilimsel, sosyal, kültürel etkinlikleri güçlendirmek, kent kamuoyu ile ilişkiler ağı oluşturmak,
  • Ulusal ve uluslararası akademik ve uygulayıcı çevreler, merkezi ve yerel yönetimler, meslek kuruluşları ile devamlı bir ilişki içinde olmak, sürekliliğini sağlamak ve geliştirmek,
  • Teori ile pratik arasında kopuklukları en aza indirgemek, aynı zamanda geçmiş başarısızlıklardan ders almayı hedeflemek,
  • Fakültemize, ülkenin her yanından ve her ülkeden öğrenci çekmek için her kanalı denemek, iletişim içinde olmak,
  • Ülke ihtiyaçları doğrultusunda, mevcut duruma ve olabilecek gelişmelere çabuk uyum sağlayabilecek, teknik donanımlı mezunlar vermek, 
  • Ulusal ve uluslararası bilimsel platformlarda üniversitemizi ve ülkemizi temsil etmek,
  • Gerek duyulan konularda, ulusal ve bölgesel sorunların çözümü için fikir üretmek ve bilimsel düşüncenin toplum içinde gelişmesi için kamuoyu oluşturmak,
  • Bilimsel faaliyetler içerisinde aktif bir biçimde yer alarak bilim insanları arasındaki iletişimin ve işbirliğinin güçlenmesine katkıda bulunmaktır.
Akademik Personel
İdari Personel
Fotoğraf Albümü
Yukarı Çık