Vizyon

     Fakültemizin vizyonu; 

  • Mimarlık Fakülteleri arasında ön sıralarda araştırma ağırlıklı, yenilikçi, yaratıcı eğitim programları ile öne çıkmak,
  • Araştırma- Eğitim-Uygulama bütünselliğini kuran bir eğitim vermek.
  • Muğla kentinin sağladığı potansiyellerle, lisans ve yüksek lisans düzeyinde eğitimi ile farklılaşan bir fakülte olmak.
  • ‘Kent mekanı ve çevresi bir takım çalışmasının ürünü olmalıdır’ düşüncesinden yola çıkarak mimarlık eğitimini birbirini destekleyen planlama-mimarlık-tasarım-peyzaj bileşimi olarak ele almak, farklı meslek disiplinleri ile ortaklaşa çalışmalar yapmak,
  • Kentsel planlama ve mimarlığı, problem çözmenin yanında yaratıcılık üzerine de kurgulamak,
  • Uluslararası eş değerlendirme ölçütlerini karşılayan bir eğitim ve kurumsal yapılanma oluşturmak; eğitim programı, öğrenci ve mezunların bilgi bankası, mezunların izlenmesi, eğitim ortamı niteliği, bölüm içinde öğrenciye sağlanan olanaklar, projelerin teşviki, ulusal ve uluslararası sosyal ve  akademik ilişki ortamları vb. gibi olanakları sağlamak,
  • Eğitimde, sosyal kültürel etkinliklerde öğrenci merkezli olmak,
  • Etkin bir öğretim kadrosu ve alt yapısı ile donatılmak
Akademik Personel
İdari Personel
Fotoğraf Albümü
Yukarı Çık